Apie Mus

Minėtoje strategijoje nurodoma, kad šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje dėl informacinių technologijų, transporto priemonių ir urbanizacijos yra dirbtinai suvaržomas fiziologiškai būtinas fizinis krūvis, reguliarūs fiziniai pratimai ir judėjimas, sveikos gyvensenos įgūdžiai yra būtini. Todėl daugelyje Europos šalių įgyvendinamos fizinio aktyvumo programos „Sportas visiems“ (pagal Europos chartiją „Sportas visiems“). Skandinavijos ir kai kuriose Vidurio Europos šalyse šiose programose dalyvauja net du trečdaliai gyventojų.

Gyventojų senėjimas lemia didėjantį sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų poreikį ir didina ligų prevencijos svarbą. Senėjančioje visuomenėje labai svarbi asmens gyvenimo kokybė, tiesiogiai veikianti jo darbingumą ir produktyvumą. Mokslas pateikia daug tarptautiniu mastu pripažįstamų įrodymų, kad papildomas fizinis aktyvumas laisvalaikiu turi didelę įtaką daugelio ligų prevencijai (ypač siekiant išvengti kraujotakos sistemos ligų arba neigiamų padarinių jomis susirgus).

Sveikatos informacijos centro statistiniais duomenimis, mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje sudaro daugiau kaip pusę visų mirčių kiekvienais metais, todėl akivaizdu, kad šalies gyventojų fizinio aktyvumo, sporto plėtros strategija yra būtina, norint pailginti jų sveiko gyvenimo trukmę. Tokia strategija siūloma ir daugelyje tarptautinių dokumentų (PSO chartijos, strategijos ir planai, Europos Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos). Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei ne tik dėl geresnės sveikatos, bet ir dėl sporto poveikio bendruomenės solidarumui, jaunimo socializacijai, taigi visuomenės sanglaudai.

Sportavimas, reguliari mankšta yra veiksmingiausi būdai puoselėti žmonių sveikatą, protinę ir fizinę pusiausvyrą ir bendrą savijautą. Tačiau, nepaisant turimų didžiojo sporto tradicijų ir sporto talentų potencialo, pagal visuomenės įsitraukimą į sporto veiklą Lietuvą galima priskirti prie atsiliekančių Europos šalių.

Primename

Ši sporto aikštelė – aktyvaus poilsio zona – skirta miesto gyventojų, miesto svečių bei visos visuomenės rekreacinėms reikmėms, tačiau, be teisių, lankytojams primintinos ir jų pagrindinės pareigos:

  • saugoti aikštelės inventorių: jo „nesiskolinti“, nelaužyti, neteplioti ar kitaip negadinti;

  • nešiukšlinti;

  • nepalikti be priežiūros mažamečių vaikų;

  • be reikalo netriukšmauti;

  • elgtis mandagiai ir tolerantiškai su kitais aikštelės lankytojais;

  • laikytis kitų atsargumo priemonių ir elgesio viešoje vietoje taisyklių.

Primename, kad už aikštelės inventoriaus sugadinimą ir (ar) kitus teisės aktų pažeidimus, atsakingiems asmenims gresia teisinė atsakomybė.

Dėkojame

Aikštelės įrengimo iniciatyvinė grupė nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie šios sporto aikštelės – aktyvaus poilsio zonos – atsiradimo: Viešosios įstaigos „SPORTUOK LAUKE“ steigėjams, aikštelės rangovams, už supratingumą ir konstruktyvų bendradarbiavimą – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei visiems, kurie palaiko ir puoselėja sveikų, aktyvių, sportuojančių miesto gyventojų, tėvelių su vaikais bei atokvėpio ieškančių senjorų mėgstamos vietos idėją.